Saraharjun kennelin kotisivut ovat muuttaneet uuteen

osoitteeseen: www.saraharju.com